Our Stories
Câu chuyện của PCS
HomeCâu chuyện của PCSĐại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty PCS 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty PCS 2024

30/05/2024 02:07
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty PCS đã được diễn ra thành công với sự tham gia của đông đảo các cổ đông tại 2 miền Nam – Bắc cùng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Trong suốt thời gian hơn 3 tiếng làm việc nghiêm túc, tập trung trên tinh thần thẳng thắn, minh bạch và hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của PCS, Đại hội đã tiến hành thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng về:
- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh của năm 2023
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2024
- Báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
- Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ
- Đề xuất phương án chi trả cổ tức 2024
Cũng trong chương trình lần này, Đại hội đã nhận được nhiều câu hỏi, chia sẻ hữu ích và tâm huyết từ các cổ đông về các lĩnh vực hoạt động quan trọng của Tổng công ty.
Trong giai đoạn mới của 8 tháng cuối năm, PCS sẽ tập trung cao độ vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, cấu trúc bộ máy tổ chức và nhân sự, mở rộng mạng lưới kinh doanh, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, không ngừng đổi mới sáng tạo để làm đòn bẩy cho sự vươn tầm, … Với định hướng ấy, PCS xác định chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành tốt kế hoạch mục tiêu 2024, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh.
Một số hình ảnh về Đại hội:
Chụp hình lưu niệm cùng các cổ đông PCS khu vực miền Bắc
Chụp hình lưu niệm cùng các cổ đông PCS khu vực miền Nam
Ban điều hành PCS
PCS khu vực miền Nam
Toàn cảnh Đại hội
 Bà Lê Thu - Chủ tọa Đại hội
Bà Phạm Thị Sửu - Trưởng ban kiểm soát giải đáp câu hỏi của cổ đông
Ông Đỗ Vũ Dương - Giám đốc công ty PCS POST trả lời câu hỏi của các cổ đông
Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc công ty PCS Courier trả lời câu hỏi thắc mắc của cổ đông
Cổ đông đặt câu hỏi, chia sẻ, góp ý cho Đại hội
Chủ toạ Đại hội điều hành
Ban thư ký Đại hội
Ban thư ký Đại hội
 
 
 
 
 
Posts
Bài viết liên quan
 
Copyright © 2024 by PCS. All Rights Reserved